O projekcie

Narodowa Reprezentacja Akademicka to projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki, który ma na celu umożliwienie realizowania studentom-sportowcom równoległej kariery sportowej oraz nauki akademickiej. Obejmuje on dofinansowanie na organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dedykowanych studentom-sportowcom będącym w trakcie kariery sportowej.

Program zajęć dydaktycznych realizowany jest w formie indywidualnej organizacji studiów w ciągu całego roku kalendarzowego (od IV edycji w ciągu roku akademickiego) zgodnie z zaplanowaną liczbą dodatkowych godzin na danego studenta-sportowca.

W programie biorą udział uczelnie publiczne i niepubliczne posiadające co najmniej 200 studentów studiów stacjonarnych, na których studiują zawodnicy szkolenia olimpijskiego, medaliści igrzysk olimpijskich, igrzysk europejskich, mistrzostw świata seniorów i mistrzostw Europy seniorów, uniwersjad i akademickich mistrzostw świata oraz studenci-sportowcy z niepełnosprawnościami, w tym osoby niedosłyszące i studenci sportowcy posiadający klasy sportowe – mistrzowską międzynarodową i mistrzowską.

Edycje projektu realizowane przez Uczelnię

Edycja I

Tytuł projektu: Narodowa Reprezentacja Akademicka

Nr umowy: MNiSW/BPM/2020/33/NRA

Wartość dofinansowania: 326 700 PLN

Termin realizacji: 14.05.2020 – 31.12.2020

Płatne ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Edycja II

Tytuł projektu: Narodowa Reprezentacja Akademicka – II edycja

Nr umowy: MEiN/DPI/2021/8/NRA/II

Nr zadania: BPM.SOF.62.84.2020

Wartość dofinansowania: 215 820 PLN

Termin realizacji: 22.02.2021 – 31.12.2021

Płatne ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki

Edycja III

Tytuł projektu: Narodowa Reprezentacja Akademicka – III edycja

Nr umowy: MEiN/2022/DPI/1384/NRAIII

Data podpisania umowy: 06.06.2022 r.

Miejsce realizacji zadania: AWF Poznań, Filia w Gorzowie Wielkopolskim

Wartość dofinansowania: 158 400 PLN

Całkowita wartość: 158 400 PLN

Termin realizacji: 06.06.2022 – 31.12.2022

Liczba studentów-sportowców objętych zadaniem: 16

Płatne ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki

Edycja IV

Tytuł projektu: Narodowa Reprezentacja Akademicka – IV

Nr umowy: MEiN/2023/DPI/3187/NRAIV

Data podpisania umowy: 09.11.2023 r.

Miejsce realizacji zadania: AWF Poznań, Filia w Gorzowie Wielkopolskim

Wartość dofinansowania: 365 200 PLN

Całkowita wartość: 365 200 PLN

Termin realizacji: 09.11.2023 – 30.06.2024

Liczba studentów-sportowców objętych zadaniem: 18

Płatne ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki