Dnia 23 maja odbyły się Drzwi Otwarte AWF. W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie gorzowskich szkół średnich, kandydaci i wszyscy zainteresowani studiowaniem na Akademii Wychowania Fizycznego.

Oficjalne rozpoczęcie wydarzenia odbyło się w Auli AWF o godzinie 10:00. Spotkanie otworzył Dziekan dr hab. Leszek Zguczyński, który powitał uczestników i opowiedział o możliwościach, jakie daje studiowanie w naszej Akademii.

Następnie dr Mariola Radzińska – absolwentka i wykładowczyni AWF podzieliła się swoimi doświadczeniami i zaprezentowała kierunki kształcenia, jakie oferujemy.

Wydarzenie uświetnił  występ taneczny studentki Wychowania Fizycznego Mai Wojciechowskiej, która zaprezentowała się w choreografii opartej na stylach tańca współczesnego oraz improwizacji tanecznej.

Marketing w Erze mediów społecznościowych

Głównym punktem spotkania był wykład dr Tymona Ostroucha – wykładowcy Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego, współpracującego z naszą Akademią,  podczas którego słuchacze poznali znaczenie i wpływ mediów społecznościowych na dzisiejszy świat marketingu. Prelekcja przedstawiła ewolucję technik marketingowych w XX i XXI wieku, ukazując ich rozwój i wpływ na dzisiejsze strategie marketingowe.

Zwiedzanie kampusu, animacje sportowe, stoiska z atrakcjami

Po części oficjalnej przyszedł czas na rozmowy, zabawy i spacer po kampusie. Nasi studenci aktywnie włączyli się w prezentowanie kierunków, zapraszając na masaż BOA, badanie czasu reakcji, degustacje, zabawy sportowe takie jak: badminton, frisbee, spikeball. Biblioteka ZWKF zaprosiła uczestników do udziału w konkursach. Członkowie Samorządu Studenckiego zorganizowali stoisko sportowe Adapciaka.

Remigiusz Baranek – student fizjoterapii zaprosił młodzież na spacer po kampusie i zaprezentował wybrane sale dydaktyczne w Budynku Fizjoterapii. O oprawę fotograficzną wydarzenia zadbała Vanessa Lipka.

Warsztaty edukacyjne

Nasi wykładowcy przygotowali osiem warsztatów, a każdy z nich nawiązywał do kierunków kształcenia na AWF. W warsztatach mikrobiologicznych, biochemicznych, sensorycznych, dietetycznych, fizjoterapeutycznych i sportowych udział wzięli uczniowie I Lo, III LO, IV LO, Zespołu Szkół Gastronomicznych, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego.

Dziękujemy uczestnikom za liczne przybycia i aktywny udział w wydarzeniu. Wspaniale było spotkać się z Wami!  

Dziękujemy studentom i pracownikom AWF za pracę, pomysły i zaangażowanie w organizację akcji.