W imieniu Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie zapraszamy Studentów i Absolwentów Fizjoterapii do wzięcia udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Młodych Fizjoterapeutów, która odbędzie się 16 listopada 2024 r. w Warszawie.

Laureaci Olimpiady otrzymają cenne nagrody w postaci sprzętu do fizjoterapii oraz szkoleń prowadzonych przez wybitnych specjalistów.

Szczegółowe informacje