W dniu 26 października 2023 roku mgr Marcie Molskiej został nadany stopień doktora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia.

Temat rozprawy doktorskiej:Wartość odżywcza i właściwości prozdrowotne żywności niskoprzetworzonej w postaci skiełkowanych nasion gryki Fagopyrum esculentum Moench w obecności drożdży probiotycznych Saccharomyces cerevisiae var. boulardii”, której promotorem była prof. dr hab. Julita Reguła z Katedry Żywienia Człowieka i Dietetyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wszyscy recenzenci pracy doktorskiej wnioskowali o jej wyróżnienie. Rada Naukowa Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wyróżniła rozprawę doktorską mgr Marty Molskiej.

Serdecznie gratulujemy!