Fizjoterapia, dietetyka, wychowanie fizyczne – obierz właściwy kierunek i dołącz do nas! Od 20 maja można aplikować w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia jednolite magisterskie oraz na studia pierwszego i drugiego stopnia. Sprawdź najważniejsze informacje!

Rekrutacja krok po kroku

  • Utwórz konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
  • Wybierz swój kierunek studiów
  • Dokonaj opłaty za postępowanie rekrutacyjne
  • Po otrzymaniu wyników matury wprowadź je poprawnie do Systemu IRK
  • Dołącz w Systemie IRK skany dokumentów potwierdzające punktację naliczoną w systemie
  • Sprawdź wynik rekrutacji w Systemie IRK w wyznaczonym terminie
  • W wyznaczonym terminie dostarcz komplet wymaganych dokumentów do Dziekanatu

Uwaga!

Aby zapisać się na studia, nie posiadając jeszcze świadectwa dojrzałości, należy w zakładce „Wykształcenie” dodać dokument „Wykształcenie średnie”, wybrać rodzaj matury, rok uzyskania i kraj wydania. Po zapisaniu danych i powrocie do zakładki „Wykształcenie”, należy wybrać oznaczoną na niebiesko opcję „Edytuj wyniki egzaminów”, następnie oznaczyć wszystkie przedmioty i poziomy egzaminów ze swojej matury.

Dopiero po tej czynności można wybrać zakładkę REKRUTACJA i zapisać się na wybrany kierunek studiów. System weryfikuje bowiem, czy zdawane na maturze przedmioty spełniają kryteria kwalifikacji na studia.

Aby skutecznie podejść do postępowania, po uzyskaniu wyników maturalnych, należy pamiętać o uzupełnieniu pozostałych danych dotyczących wykształcenia, podać wyniki, załączyć skan dokumentu, dokonać opłaty rekrutacyjnej.