16.04.2024 r. odwiedziliśmy młodzież mieszkającą w Internacie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wielkopolskim.

AWF reprezentowali studenci i wykładowcy, zapraszając uczestników do różnych aktywności.

Dr Piotr Grochowski przeprowadził szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej, część teoretyczną i praktyczną.

Młodzież miała okazję wykonać analizę składu ciała, na którą zapraszał dr Łukasz Lamcha. Uczestnicy mogli również zbadać wysokość wyskoku i moc kończyn dolnych – analizę prowadził mgr Bartek Aniśko.

Warto zaznaczyć, że wielu uczestników wydarzenia to osoby aktywne, trenujące m.in.: wielobój, wioślarstwo, chód sportowy, piłkę nożną.

W badaniach pomagali studenci dietetyki i fizjoterapii, którzy służyli radą dotyczącą studiowania na AWF.

Dziękujemy za zaangażowanie i wsparcie wydarzenia.