Studenci dietetyki rozpoczęli swoją przygodę z przedmiotem „Technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo” pod kierunkiem dr Marty Molskiej.

Na ostatnich zajęciach przeprowadzali ocenę organoleptyczną wybranych produktów spożywczych oraz oceniali zmiany fizykochemiczne jakie zaszły pod wpływem ogrzewania w różnych ośrodkach grzewczych.

Efekty ich pracy można zobaczyć na zdjęciach.