Serdecznie zapraszamy na Uroczyste Rozpoczęcie Roku Akademickiego 2023/2024, które odbędzie się 17 października 2023 r. o godz. 11.00 w auli Budynku Głównego Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Estkowskiego 13.

Zapraszamy do udziału w uroczystości!

Program:

  • Hymn państwowy
  • Powitanie gości – Dziekan Filii dr hab. Leszek Zguczyński
  • Przemówienie JM Rektora prof. AWF dra hab. Dariusza Wielińskiego
  • Immatrykulacja studentów I roku oraz studentów Uniwersytetu III Wieku
  • Wystąpienie Przewodniczącej Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
  • Wykład inauguracyjny prof. dr hab. Anny Skarpańskiej-Stejnborn „Dualizm żelaza – zjawisko obecne nie tylko w sporcie”
  • „Gaudeamus igitur”