22 kwietnia w Auli AWF odbyła się konferencja popularnonaukowa „Uzależnienia od czynności wśród dzieci i młodzieży wyzwaniem dla profilaktyki”.

Inicjatorem i współorganizatorem wydarzenia była Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczną w Gorzowie Wielkopolskim.

Konferencję otworzył Dziekan ZWKF dr hab. Leszek Zguczyński. Następnie odbyły się wykłady ekspertów:

  • (Nie)obecność. Uzależnienia w kulturze zamożności , samotności i kryzysu przynależności – Katarzyna Rejniak, wykładowca na Uniwersytecie Humanistycznym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej,
  • Uzależnienia behawioralne, jako czynniki zagrażające zdrowiu dzieci i młodzieży: nowe technologie – Dorota Olejniczak, kierownik Oddziału Dziennego Ośrodka Terapeutycznego „Szansa”,
  • Wszystko się staje iluzją – uzależnia od czynności – Radek Gruss, kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej WSSE w Olsztynie,
  • Wyzwania w pracy z młodzieżą cierpiącą na zaburzenia odżywiania – dr Kinga Mruczyk, kierownik Zakładu Dietetyki ZWKF w Gorzowie Wielkopolskim.

Cieszymy się, że wydarzenie cieszyło się tak dużym zainteresowaniem przedstawicieli różnych instytucji terenu województwa lubuskiego.