W kwietniu na naszej Uczelni odbyły się warsztaty z mikrobiologii i z parazytologii, w których uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wlkp.

Warsztaty mikrobiologiczne obejmowały: naukę posiewu materiału bakteryjnego na podłoża płytkowe SS i MacConkeya metodą rysową (redukcyjną), naukę wykonania posiewu kolonii bakterii Salmonella enteritidis i Klebsiella pneumoniae na podłoża w probówkach wchodzących w skład tzw. krótkiego szeregu izolacyjnego. Ponadto w trakcie warsztatu uczniowie wykonali dziesiętne rozcieńczenia półpłynnego produktu spożywczego (jogurt naturalny), a następnie metoda płytek mazanych wykonali posiew wybranych rozcieńczeń na stałe podłoże MRS do hodowli pałeczek z rodzaju Lactobacillus.

Warsztaty z parazytologii obejmowały sekcję zwierzęcia (żywiciela z najwyższego szczebla sieci troficznej), podczas której wyizolowano tylko te organy, w których mogły znajdować się helminty (pasożyty wewnętrzne). Osady oglądano pod mikroskopem stereoskopowym.

Zajęcia poprowadziła dr Agata Stapf z Zakładu Nauk Biologicznych.