W listopadzie i grudniu aż sześć razy gościliśmy uczniów szkół z Seelow, Wriezen, Lubiszyna i Gorzowa na warsztatach polsko-niemieckich z biologii, mikrobiologii, genetyki i chemii. Warsztaty poprowadzili pracownicy Zakładu Nauk Biologicznych: dr Anna Kasperska, dr Joanna Ostapiuk-Karolczuk, dr Agata Stapf, dr Wojciech Gruszka. Zajęcia odbyły się w całości w języku angielskim.

Uczestnicy mieli okazję:

  • wykonywać samodzielne preparaty histologiczne
  • wykonywać posiew kultur mykologicznych na specjalistycznych podłożach oraz zapoznać się z technikami barwienia mikroorganizmów i hodowli mikrobiologicznych,
  • samodzielnie wyizolować swoje DNA oraz poznać metodę jego wizualizacji z użyciem żelu agarozowego,
  • przeprowadzić doświadczenia z ciekłym azotem.

Wsparcia uczestnikom udzielał tłumacz języka niemieckiego. Warsztaty prowadzone były we współpracy z Lubuską Siecią Innowacji.