Polski Związek Towarzystw Wioślarskich we współpracy z zespołem z Zakładu Nauk Biologicznych ZWKF po raz drugi realizuje grant „Wieloaspektowa optymalizacja treningu sportowego u wioślarzy” z kwotą dofinansowania wynoszącą 112 113 zł.

W bieżącym roku badawczym zespół skoncentruje się na analizie zespołu relatywnego niedoboru energii w sporcie (REDs) oraz jego wieloukładowego wpływu na organizm zawodników i zawodniczek w tej dyscyplinie.

Planowane działania obejmują szczegółowy monitoring metabolizmu energetycznego, poziomu zmęczenia i adaptacji mięśni, gospodarki żelazem, przesiąkliwości jelit, poziomów neuroprzekaźników oraz postaw psychologicznych.

W skład zespołu badawczego wchodzą: dr Piotr Basta, mgr Justyna Cichoń-Woźniak, mgr inż. Hanna Dziewiecka, dr Małgorzata Domagalska, dr Anna Kasperska, dr Joanna Ostapiuk-Karolczuk oraz prof. dr hab. Anna Skarpańska-Stejnborn.

Koordynatorem wniosku z ramienia PZTW jest dr Piotr Basta, a nadzór merytoryczny nad projektem sprawować będzie prof. dr hab. Anna Skarpańska-Stejnborn.

Dofinansowano ze środków budżetowych, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.