17 listopada Dziekan naszej Filii dr hab. Leszek Zguczyński i przedstawiciel Mediciner Jędrzej  Suchorowski, podpisali umowę dotyczącą współpracy Uczelni z międzynarodowym stowarzyszeniem MEDICINER z Frankfurtu.

Przedmiotem umowy jest współpraca w zakresie wspólnego prowadzenia działalności naukowo-badawczej i uczestnictwa w projektach z dziedziny ochrony zdrowia i edukacji, a także poszerzania form kształcenia studentów fizjoterapii.

W ramach wspólnych działań planujmy współuczestnictwo w projektach i inicjatywach z dziedziny ochrony zdrowia, współorganizowanie i przeprowadzanie wydarzeń o charakterze międzynarodowym, kształcenie kadry medycznej poprzez wymianę studencką, transgraniczne praktyki studenckie i staże.

Współpraca stwarza szerokie możliwości kształcenia naszych studentów.