W dniu 9.01.2024 roku dr Marta Molska z Zakładu Dietetyki wygłosiła wykład na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Gorzowie Wielkopolskim pt. „Dieta na odporność, czyli rola diety w funkcjonowaniu układu odpornościowego”.

Prelekcja wzbudziła duże zainteresowanie wśród słuchaczy, którzy wyrażają chęć uczestniczenia w kolejnych wykładach.