FitSchool to projekt powstały z inicjatywy Fundacji Medicover, którego głównym celem jest umacnianie potencjału zdrowia dzieci poprzez zwiększenia poziomu aktywności fizycznej. Wśród ekspertów tworzących ten ogólnopolski projekt promowania aktywności fizycznej u najmłodszych adeptów nauczania znaleźli się pracownicy naszej Uczelni: prof. AWF dr hab. Katarzyna Domaszewska oraz dr Jakub Kryściak z Zakładu Fizjologii i Biochemii. Adresatami projektu są przede wszystkim nauczyciele wychowania fizycznego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele przedszkolni oraz dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. W ramach projektu realizowane są cztery kluczowe zadania:

  • Promocja dostosowania infrastruktury szkolnej do technologicznych możliwości realizacji nowych form zajęć aktywności fizycznej w środowisku nauczania.
  • Promocja dokonania systemowych zmian organizacji zajęć ruchowych dla dzieci w kierunku uwzględnienia kluczowych potrzeb zdrowotnych.
  • Promocja reorientacji roli nauczyciela prowadzącego zajęcia aktywności fizycznej w placówce oświatowej.
  • Wdrożenie innowacyjnych narzędzi teleinformatycznych dla nauczycieli w formie platformy FitSchool.

Program FitSchool został objęty honorowym patronatem przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. Po niespełna 6-miesiącach od powstania projektu FitSchool, z jego zasobów korzysta ponad 550 szkół, prawie 60000 uczniów oraz ponad 800 nauczycieli z całej Polski.

Link do strony projektu: [link]