„4th International Teaching Staff Week” za nami

W dniach 8-12 maja br. odbył się w naszej Uczelni „4th International Teaching Staff Week”, którego organizatorem była Sekcja Współpracy z Zagranicą. Celem organizacji tego wydarzenia było zwiększenie wymiany studenckiej i pracowniczej w ramach programu Erasmus+. Po raz pierwszy do naszej Uczelni przyjechała tak liczna grupa uczestników (15 osób), choć początkowo zapowiadało się na 25 osób. Organizacja tego wydarzenia ma charakter cykliczny. Zajęcia i spotkania prowadzone są w języku angielskim. Jest to jeden z elementów strategii umiędzynarodowiania naszej Uczelni. Dzięki pomocy tak wielu pracowników, ich chęci spotkania się z gośćmi i pozytywnemu nastawieniu do inicjatywy międzynarodowego tygodnia w naszej Uczelni organizacja tego wydarzenia była możliwa w tak bogatej ofercie. Spotkania te umożliwiły naszym gościom obejrzenie obiektów sportowych oraz zaplecza dydaktyczno-naukowego. Poznano metodykę prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz możliwości ewentualnej współpracy naukowej. Zgodnie z programem międzynarodowego tygodnia wydarzenie rozpoczęło się od oficjalnego powitania gości przez prodziekana ds. studenckich dra Krystiana Wochnę i koordynatora uczelnianego programu Erasmus mgr Małgorzatę Nawrocką oraz wykładu dotyczącego historii, kultury i piękna naszego kraju. Goście zwiedzili kampus AWF, zapoznali się z poszczególnymi budynkami Uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych inwestycji tj. Budynku Dydaktycznego oraz Nowej Hali Dydaktyczno-Sportowej z nowoczesną, klimatyzowaną salą. Wizyty w kolejnych obiektach stanowiły pretekst do dyskusji o sytuacji szkolnictwa wyższego w poszczególnych krajach. Kontynuacją wątku kulturowego pobytu było: zwiedzanie zabytków poznańskiej starówki, Ostrowa Tumskiego, zapoznanie się z kulinarnym dziedzictwem Poznania i degustacja potraw regionalnych w restauracji „Wiejskie Jadło”. Zorganizowano warsztaty z komunikacji międzykulturowej, które miały przełamać początkową nieśmiałość i zapoznać z odmiennością kulturową ich uczestników.

Środa była drugim dniem programu, w którym zaplanowano szereg spotkań ze studentami podczas ich zajęć dydaktycznych na kierunkach fizjoterapii, wychowania fizycznego, tańca, dietetyki i turystyki oraz z pracownikami poszczególnych zakładów: Kinezyterapii i Fizjoterapii Wieku Rozwojowego, Fizjologii i Biochemii, Biologii i Anatomii, Lekkiej Atletyki i Przygotowania Motorycznego, Metodyki Rekreacji, Tańca, Dydaktyki Aktywności Fizycznej, Dietetyki Sportowej.  W Laboratorium Analizy Ruchu Człowieka Labthletics, goście zapoznali się z aparaturą badawczą umożliwiającą badania nad wydolnością, metabolizmem wysiłkowym, kinematyką ruchu, aktywnością bioelektryczną mięśni. Omawiano wspólne obszary zainteresowań badawczych głównie z Uniwersytetem w Peczu oraz porównywano funkcjonowanie uczelni. Część grupy odwiedziła placówkę praktyk klinicznych dla studentów fizjoterapii w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej na
ul. Mogileńskiej, gdzie zapoznano się z poszczególnymi oddziałami.

Pobyt na uczelni tego dnia zakończył się wspólnym wyjściem do Muzeum Rogala oraz spotkaniem z Zespołem Tańca Ludowego AWF i nauką „krzesanego” z tancerzami zespołu. 

Czwartek to kolejny dzień naszego „międzynarodowego tygodnia”, w którym kontynuowano spotkania ze studentami i pracownikami podczas zajęć z fizjoterapii, anatomii, metodyki pływania, lekkiej atletyki, turystyki kulinarnej, turystyki sportowej, żywienia w aktywności fizycznej. Dużym zainteresowaniem naszych gości cieszyła się wizyta w zakładzie Neurobiologii oraz Zakładzie Fizjologii i Biochemii, gdzie uczestnicy poznali zaplecza badawcze tych zakładów oraz możliwości rozwijania działalności naukowej. Dużym wydarzeniem tego tygodnia był wykład otwarty Profesora Vassilisa Mougiosa z Aritsotle University of Thessaloniki (Grecja). Czwartkowe popołudnie goście spędzili w Muzeum Enigmy oraz na turnieju polskich nalewek i ich historii. Międzynarodowy tydzień zakończył piątkowy spacer po Parku Wilsona oraz zwiedzanie Poznańskiej Palmiarni. 

Choć były to dni intensywne zarówno dla organizatorów, jak i uczestników zagranicznych należy mieć nadzieję, że był to dobrze wykorzystany czas dla wszystkich osób biorących udział w tym wydarzeniu.

O bardzo pozytywnym odbiorze mogą świadczyć poniższe komentarze uczestników:

Paula Clara Santos, Instituto Politecnico do Porto, Portugalia

I want to thank you for the courteous way in which we were received. 

you and your colleagues were fantastic in terms of organization, you created a very facilitating environment for interaction, conviviality, sharing and work between participants. My visit to your university exceeded my expectations. We hope to be able to continue collaborating with you. The excellent welcome we received. 

Sara Rosenfeld, Univeristy of Nantes, Francja

Many thanks again for organizing this fantastic international week. I really enjoyed meeting you and all of the other European colleagues.  It was a great group and everyone really enjoyed the courses, visits.

Many thanks again for this past week!  You mentioned some shortcomings but it was a real success.

Zoltan Horvath, University of Pecs, Węgry

Thank you for your help and the chance that I was there! I visited lot’s of Staff weeks in EU in the last 3 years. But your week is in the Top3! Congrats to this! This was very impressed for me! Your colleagues were very friendly, helpful and we talk about the cooperation! So, I’m very happy that I was there!

Thank you for your help and hard work again!!!!

Regina Andriukaitiene, Lithuanian Sports University, Kowno, Litwa

Thank you very much for the opportunity to get to know You and the Poznań University of Physical Education.  The 4th International Staff Week organized by you left the best impressions, the experience of warm communication and attentiveness, and the opportunity to get to know the internal environment, teachers and students of the Poznań University of Physical Education. 

 I am very pleased to visit Poznań, a city that is charming, cosy and rich in cultural and recreational resources.   And this is thanks to the constant work and effort of you and your colleagues.  

I am very glad that I was able to get to know you, thank you for your constant attention.

Vassilis Mougios, Aristotle University of Thessaloniki, Grecja

It has been a great experience for me. I enjoyed the academic environment of your university, your hospitality, and the chance to interact with students and colleagues. Many thanks for organizing an excellent week!