W dniach 6-10 maja br. odbył się w naszej Uczelni „5th International Teaching Staff Week”.

Organizatorem tego cyklicznego już wydarzenia była Sekcja Współpracy z Zagranicą. Głównym celem międzynarodowego tygodnia była organizacja dużej liczby spotkań naszych gości ze studentami oraz pracownikami, co w przyszłości może przełoży się na zwiększenie mobilności naszych studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+. W tym roku gościliśmy kadrę dydaktyczną (14 osób) z: South-Easter Finland University of Applied Sciences (Finlandia), University of Karamanoglu Mehmetbey (Turcja), Yalova University (Turcja), Escola Superior de Technologias da Saúde do Tămega e Sousa (Portugalia), Instituto Politecnico de Coimbra (Portugalia), Paris-Saclay University (Francja). Dzięki zaangażowaniu wielu naszych pracowników goście zapoznali się z naszymi obiektami sportowymi oraz zapleczem dydaktyczno-naukowym; poznali metodykę prowadzenia zajęć oraz możliwości ewentualnej współpracy naukowej. Zgodnie z programem wydarzenie rozpoczęło się od oficjalnego powitania gości przez prodziekana ds. studenckich dra Krystiana Wochnę i koordynatora uczelnianego programu Erasmus+ mgr Małgorzatę Nawrocką oraz wykładu dotyczącego historii, kultury i walorów turystycznych naszego kraju. Zorganizowano warsztaty z komunikacji międzykulturowej prowadzone przez dr hab. K. Buczkowską-Gołąbek, podczas których prowadzono rozmowy o tożsamości wynikającej z nadanego nam imienia i miejsca zamieszkania, szukaniu podobieństw i niezwykłości, team building oraz radzenie sobie w różnych sytuacjach bez znajomości języka polskiego. Zajęcia dostarczyły nie tylko wiedzy, ale i sporo radości. Środa i czwartek były zarezerwowane na spotkania ze studentami w czasie ich zajęć dydaktycznych, na kierunkach fizjoterapii, wychowania fizycznego, tańca, dietetyki, turystyki i neurobiologii oraz z pracownikami poszczególnych zakładów: Neurobiologii, Zakładu Nauk o Aktywności Fizycznej i Promocji Zdrowia, Zakładu Biologicznego Rozwoju Człowieka, Zakładu Przyrodniczych i Kulturowych Podstaw Turystyki i Rekreacji, Zakładu Dietetyki Sportowej, Zakładu Rehabilitacji Narządu Ruchu, Zakładu Tańca, Zakładu Turystyki Sportowej, Zakładu Ekonomiki Turystyki i Informatyki, Zakładu Fizjologii i Biochemii, Zakładu Teorii Sportu, Zakładu Lekkiej Atletyki i Przygotowania Motorycznego, Pracowni Tenisa oraz Pracownia Nauczania Języków Obcych. Zajęcia prowadzone były w języku angielskim. Studenci mieli okazję zadawania pytań i przełamywania lęku przed mówieniem w obcym języku.

Goście zwiedzili nasze laboratoria, zapoznając się z aparaturą badawczą, omawiając wspólne obszary zainteresowań i możliwości współpracy. Część grupy odwiedziła placówkę praktyk klinicznych dla studentów fizjoterapii w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej na ul. Mogileńskiej, gdzie zapoznano się z poszczególnymi oddziałami. Po godzinach spędzonych na Uczelni nie zabrakło czasu na zwiedzanie zabytków poznańskiej starówki i Ostrowa Tumskiego. Zapoznano się z kulinarnym dziedzictwem Poznania i degustacją regionalnych potraw. Integracji sprzyjały wspólne lunche oraz popołudniowe wyjścia. Świetną zabawą okazała się wizyta w Muzeum Rogalowym, turniej polskich nalewek oraz spotkanie z Zespołem Tańca Ludowego AWF i nauka tańców ludowych z tancerzami zespołu. W Centrum Szyfrów Enigma goście obejrzeli unikalną ekspozycję, która w angażujący odbiorców sposób pokazuje historię złamania szyfrów Enigmy. Międzynarodowy tydzień zakończył piątkowy spacer po Parku Wilsona oraz zwiedzanie Poznańskiej Palmiarni.

Należy mieć nadzieję, że te trzy intensywne dni pobytu naszych gości w uczelni był interesujące dla obu stron i pozwolą w przyszłości na dalszą wymianę wzajemnych doświadczeń dydaktycznych i naukowych w realizowanych dziedzinach.

Rezultatem tegorocznego international week będą podpisane trzy nowe umowy bilateralne: dwie umowy dla fizjoterapii (Porto, Yalova/Turcja) oraz jedna umowa dla WF i Sport (Karaman/Turcja).

Poniższe komentarze uczestników świadczą o ich pozytywnym odbiorze:

“As I mentioned in the previous email, it was very interesting to have the opportunity to get to know your school, clinical practice placement and the cultural part. The meetings with the professors were very useful to get an idea of the course and perhaps in the future we could discuss a line of research.”

Raquel Carvalho, PhD, MSc, PT- Professora Adjunta Principal, Curso de Fisioterapia, CESPU/Gandra

It was with great pleasure that I participated in the 5th International staff week organised at AWF in Poznan. My feedback is extremely positive. We were welcomed with great friendliness and availability by everyone at the university. We had the opportunity to get to know the university and attend some of its activities, as well as have contact with the students. You took care to give us a better insight into the culture and history of Poznan and Poland, which was very enriching and fun for me personally. I think that in the future it would be interesting to be able to attend some of the classes/dynamics of classes in different areas of the physiotherapy course.”

Paula Rocha, PT| MSc| PhD – Professor Adjunto Principal/Departamento de Tecnologias de Diagnóstico e Terapêutica, CESPU/Gandra/Portugal

“Thank you very much for hosting us and all your efforts – we were treated incredibly well and it is much appreciated.  I have also told my family and friends that they must visit Poland (specifically Poznan) – the people are very welcoming and your city is beautiful. I would definitely like to visit again. Your involvement and organisation of the all the events in the week was absolutely fantastic. Again, thank you to you and your university for being so generous and welcoming.

Bogdan CiricUniversity Paris-saclay, Faculte de Medecine/ Languages Center/France

“Thank you very much for hosting us and for planning all the wonderful cultural activities! 
I really enjoyed learning about polish history and culture, which is very rich!!
Thank you for helping us to discover Poznan, a city that I now really appreciate! 🙂
I hope I will have the opportunity to return and spend more time with the English teachers, who were all delightful!”

Kamini Soobben – Responsable d’anglais/ Head of English Dept./ Formatrice interculturelle/ Intercultural trainer / Faculty of Medicine/France

In general the week was amazing, and we all from Finland enjoyed a lot of staying in Poznan, and felt warmly welcome by Your friendly hospitality. Also the program guided to us lots of history of Poland and Poznan. We enjoyed the beauty of Your city.”

Vesa Väänänen, Director of education / Sports and rehabilitation unit /South-Eastern Finland University of applied sciences/Finland

It was a great pleasure for me to meet you. Thank you very much for hosting us. I would like to state that the dynamic structure of your university impressed me very much. You, your students and academic staff are perfect in this dynamic structure. Your laboratories, halls and classrooms exceed the standards.I would like to make a small suggestion for future staff weeks. I would love to be a member of a dynamic university like yours in future programs.”

Prof. Dr. Murat Tekin – Karamanoglu Mehmetbey University/Faculty of Sports Sciences, Karaman/ Turkey  

The event you organized was perfect in every way and totally successful. Every detail was planned very carefully. The program was very intense, but in a good way. I enjoyed every minute of it. Thank you very much for your incredible hospitality. It was a very special experience for me to see Poland again with Erasmus as a staff member in your university. We talked about student exchange and a possible bilateral agreement during the International Week.

Pelin Tiryaki, Lect. MSc. – Yalova University Faculty of Health Sciences/Department of Physiotherapy and Rehabilitation/Turkey