Szanowni Państwo,

Jest mi niezmiennie miło poinformować, że w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy decyzję Ministra Edukacji i Nauki przyznająca nam kategorię naukową A+.

W uzasadnieniu decyzji zostały wzięte pod uwagę następujące fakty: AWF w Poznaniu posiada wiele wyróżniających osiągnięć, w tym dorobek publikacyjny w wysoko punktowanych czasopismach naukowych, należących do wiodących w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej (37% publikacji indeksowanych w bazie Web of Science należących do pierwszego kwartyla Q1) oraz największą spośród wszystkich uczelni sportowych liczbę realizowanych projektów, pozyskanych w trybie konkursowym, w tym 2 projekty międzynarodowe: jeden finansowany przez European Research Council (Horizon 2020) i jeden w ramach Funduszy Norweskich, a wynik uzyskany w kryterium III, ocenianym w całości ekspercko, należy do najwyższych wyników w tej dyscyplinie. Podkreślono także, że przedstawione do ewaluacji osiągnięcia nie zostały wypracowane przez wąską, wyselekcjonowaną grupę pracowników, ale są efektem wyraźnie projakościowej polityki kierownictwa uczelni w odniesieniu do działalności naukowej, która zakłada zrównoważony rozwój kadry naukowej, co jest zgodne z polityką naukową państwa, określoną przez Radę Ministrów.

Serdecznie dziękuję Wszystkim zaangażowanym w działania, jakie doprowadziły do tego sukcesu i gratuluję!

Prof. dr hab. Jan Celichowski

Prorektor ds. Nauki