Dr hab. Karolina Buczkowska-Gołąbek z Katedry Turystyki i Rekreacji AWF Poznań została ponownie wybrana Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Kulinarnej (PSTK) na kadencję 2024-2030.

Dr hab. Karolina Buczkowska-Gołąbek jest aktywnie zaangażowana w działalność Stowarzyszenia, którego głównym celem jest promowanie kulinariów w turystyce i samej turystyki kulinarnej, a także jak najszersze edukowanie naszego społeczeństwa w tym zakresie. Stowarzyszenie ma swą siedzibę w Poznaniu, lecz zrzesza członków z całego kraju.

Najważniejszym działaniem PSTK, koordynowanym każdorazowo przez dr hab. Buczkowską-Gołąbek, jest organizacja cyklicznych Konferencji Terenowych PSTK (odbyło się ich już dziesięć), co pozwala Stowarzyszeniu nawiązywać kontakty branżowe, poznawać i analizować potencjał Polski dla turystyki kulinarnej. Wśród innych podejmowanych przez PSTK inicjatyw jest organizacja obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, obecność na konkursie i gali Wielkopolskiego Kucharza Roku oraz innych konkursach kulinarnych (także w charakterze jurorów), patronowanie konferencjom nt. turystyki kulinarnej oraz udział w nich, współpraca z lokalnymi grupami działania i jednostkami samorządowymi, wypowiedzi dla radia, prasy i telewizji. W Stowarzyszeniu działa też Rada Naukowa, inicjująca badania naukowe oraz opiniująca publikacje na temat kulinariów.

Stowarzyszenie współpracuje także z naszą Uczelnią, chociażby przy organizacji Europejskich Dni Dziedzictwa czy wspierając proces dydaktyczny studentów specjalności Foodways w turystyce.

Gratulujemy!