Zakończyły się czterodniowe ćwiczenia terenowe wieńczące cykl zajęć w ramach specjalności Edukacja przygodowa, dla kierunku Wychowanie Fizyczne. Ćwiczenia zorganizowano w trudnych, zimowych warunkach górskich, gdzie studenci pokonywali teren z pomocą technik alpinistycznych, uczyli się nawigacji w terenie oraz zapoznali się z podstawowymi zasadami przetrwania w górach, a wszystko toczyło się za dnia i po zmroku, w górach i w schronisku.

Zajęcia dla dwóch grup poprowadzili dr Jacek Tarnas z Zakładu Wychowania Fizycznego i Sportów Całego Życia oraz dr Wojciech Jarosz z Zakładu Biologii i Anatomii. Ćwiczenia terenowe zorganizowano w Kotlinie Kłodzkiej w rejonie Masywu Śnieżnika.