Sekcja Współpracy z Zagranicą ogłasza nabór na praktyki wakacyjne w roku akademickim 2023/2024 w ramach programu Erasmus+.
Praktyki w ramach programu Erasmus+ pozwalają studentowi na zaliczenie programu praktyki do programu studiów.
Praktyka finansowana z programu Erasmus+: minimalny czas 60 dni; maksymalny czas 90 dni zgodnie z tabelą stawek
oraz dodatkowa gratyfikacja finansowa z oferty wybranej przez siebie firmy.

Wypełniony komputerowo formularz ze zdjęciem i własnoręcznym podpisem należy przesłać na adres nawrocka@awf.poznan.pl albo dostarczyć osobiście do SWZ (Budynek Dydaktyczny, 1 piętro, pok. 116), od poniedziałku do piątku w g. 10-14.
Termin przesyłania formularza rekrutacyjnego: 5 marca br. lub do wyczerpania miejsc.
Liczba miejsc ograniczona!!!

Studenci I roku studiów licencjackich mogą ubiegać się o wyjazd warunkowo.
Studenci I roku studiów magisterskich proszeni są o załączenie do formularza skanu suplementu do dyplomu w celu obliczenia średniej ocen z czterech ostatnich semestrów.

Szczegółowe oferty:

Amber Job – http://www.amberjob.eu/ – kontakt: amberjobeu@gmail.com
I H·TOP Hotels & Resorts Group – https://www.htophotels.com/ – kontakt: kjablonka@htopgroup.com
MOJA ALBANIA – https://mojaalbania.com/ – kontakt: moja.albania@gmail.com
Algoos Study Work and Travel LTD – www.algoos.com kontakt: director@algoos.com, internships@algoos.com

Formularz rekrutacyjny