Dziś w Akademii Wychowania Fizycznego otwarto zmodernizowane Pracownie Naukowo-Dydaktyczne dla kierunku Fizjoterapia.

Fizjoterapia w AWF Poznań jest najbardziej obleganym kierunkiem studiów, a poprawa warunków realizacji zajęć dydaktycznych zapewne przyczyni się do jeszcze większej popularności, a zarazem elitarności studiów na kierunku z racji wymogów punktowych stawianych kandydatom.

Nowoczesne sale dydaktyczne znajdujące się na parterze, powstałe po remoncie, uzyskały funkcjonalność pozwalająca łączyć sześć salek klinicznych w różnych konfiguracjach włącznie z możliwością całościowego połączenia je w dwie duże sale (od strony południowej i północnej części „C” Budynku Głównego).

Każda z sześciu sal posiada systemy umożliwiające komunikację ekranów multimedialnych w zakresie wyświetlania tej samej prezentacji, filmu, ale także tworzenia obrazów odręcznie (w opcji „cyfrowa tablica”), komunikacja werbalna możliwa jest dzięki odpowiedniemu modułowi audio.

Sale wyposażone są w system do realizacji egzaminów OSCE, dedykowanych zawodom medycznym. W każdej z 6-ciu sal zamontowany jest system kamer oraz mikrofonów połączonych z systemem odbiorczym: komputery dedykowane do realizacji egzaminu, słuchawki oraz mikrofony znajdujące się w gabinetach nauczycieli akademickich/egzaminatorów.

Ponadto w ramach modernizacji zmodyfikowane zostało przyziemie w „segmencie C”, w którym powstała piękna Pracownia Anatomiczno-Kinezyterapeutyczna oraz dwie szatnie dla studentów.

W części naukowo-badawczej ponownie uruchomione zostało Laboratorium Układu Ruchu Człowieka, w którym badania realizowane są za pomocą systemu VICON, ale również może mieć zastosowanie BTS SMART. Do pracy wróciło również Laboratorium Analizy Postawy Ciała, z nowym narzędziem diagnostycznym jakim jest DIERS formetric 4D.

Wydarzenie zaszczycili swoją obecnością Władze Uczelni, pracownicy, studenci, Interesariusze Zewnętrzni, przedstawiciele środowiska medycznego oraz goście honorowi w tym m.in.: Jarosław Maciejewski – Wicewojewoda Wielkopolski, Liwia Polcyn-Nowak – Dyrektor Wydziału Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Anna Jackowska – Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Joanna Olenderek – Zastępca Dyrektora ds. Zdrowia Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.