Podczas ostatniego posiedzenia Senatu Akademii, 23 maja br., Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Jan Celichowski oraz Prorektor ds. Studiów prof. dr hab. Jacek Zieliński złożyli gratulacje nowo mianowanemu przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Profesorowi Robertowi Olkowi.

Gratulujemy!

Prof. dr hab. Robert Olek


Jest absolwentem specjalności „Żywienie człowieka” gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego (rocznik 1997). Stopień doktora nauk o kulturze fizycznej uzyskał w AWFiS Gdańsk w 2004 roku, a stopień doktora habilitowanego nauk o zdrowiu w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w 2014 roku. W latach 2015-2019 pełnił funkcję kierownika Katedry Nauk Biologiczno-Medycznych na Wydziale Rehabilitacji i Kinezjologii AWFiS Gdańsk. Obecnie pracownik Zakładu Lekkiej Atletyki i Przygotowania Motorycznego AWF Poznań.

Profesor wizytujący w Uniwersytecie Balearów w Palma de Mallorca w Hiszpanii. Od marca 2023 roku jest wiceprzewodniczącym w Komitecie Kinezjologii Oddziału Nauk Medycznych PAN Oddział w Poznaniu. Swoje zainteresowania naukowe skupia na działaniu wysiłku, diety i wybranych suplementów. Współautor ponad 40 recenzowanych publikacji.