10.10.2023 11:00 - 13:00

Tegoroczna Inauguracja Roku Akademickiego odbędzie się 10 października o g. 11 w auli Budynku Głównego AWF. Wykład inauguracyjny, pt. „Wolne rodniki – dwie strony medalu” wygłosi prof. dr hab. Robert Olek z Zakładu Lekkiej Atletyki i Przygotowania Motorycznego.Podczas uroczystości Zespół Tańca Ludowego „Poznań” AWF oraz Dariusz Majchrowicz, kierownik Zespołu otrzymają Brązowe Medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – prof. Piotra Glińskiego z okazji 40-lecia działalności. Odznaczenia wręczy przedstawiciel Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystości pracowników, studentów, a w szczególności nowoprzyjętych!

Program Inauguracji:

– Hymn Państwowy

– Przemówienie Jego Magnificencji prof. AWF dra hab. Dariusza Wielińskiego

– Immatrykulacja studentów I roku

– Wystąpienie Przewodniczącego Samorządu Studenckiego

– Promocja dra hab. Roberta Śliwowskiego

– Wręczenie nagród i wyróżnień

– Wykład inauguracyjny prof. dra hab. Roberta Olka – „Wolne rodniki – dwie strony medalu”

– „Gaudeamus Igitur…”