Sport, wraz ze swoim potencjałem integracyjnym może być doskonałą formą wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami. Przez 3 lata, ponad 5000 tysięcy dzieci w sześciu krajach europejskich objęto programem wspólnych treningów i udziałem w zawodach, w ramach Sportów Zunifikowanych realizowanych przez Olimpiady Specjalne. Monitorowanie przebiegu i ocena efektów programu w różnorodnych kulturowo krajach należały do zadań Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Inkluzja poprzez sport dla dzieci z niepełnosprawnością rozwojową to projekt realizowany w ramach grantu uzyskanego z funduszy European Economic Area (EEA) i Norweskiego Funduszu Dotacji na rzecz Współpracy Regionalnej. Kierownikiem naukowym projektu jest prof. AWF dr hab. Maciej Wilski a koordynatorem części badawczej dr Anna Nadolska – pracownicy Zakładu Adaptowanej Aktywności Fizycznej.

Więcej o projekcie w materiale wideo: