W Zakładzie Adaptowanej Aktywności Fizycznej rozpoczęła się z początkiem kwietnia br. realizacja 12-miesięcznego projektu badawczego pt. „Efektywność programu Aktywnej Rehabilitacji dla osób po urazie rdzenia kręgowego”. Dofinansowane projektu uzyskano w ramach konkursu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pt. „Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych”. Funkcję kierownika projektu pełni prof. dr hab. Tomasz Tasiemski, natomiast głównym wykonawcą projektu jest dr Piotr Urbański.

Projekt będzie realizowany wśród osób po urazie rdzenia kręgowego (URK) w Polsce. Pomimo dostępu do specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitacji, osoby po URK są często nieprzygotowane do powrotu ze szpitala do życia codziennego i pracy zawodowej. W związku z tym, kluczową rolę w życiu osób po URK odgrywają organizacje pozarządowe zapewniające niezbędne wsparcie psychologiczne, rehabilitacyjne i zawodowe.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji (FAR) realizuje program rehabilitacji środowiskowej dla osób po URK, której celem jest promowanie zdrowego, aktywnego życia poprzez zapewnianie stałego wsparcia, edukacji i szkolenie umiejętności życiowych oraz zawodowych. Proponowane w projekcie badania są pierwszą w Polsce kompleksową, naukową oceną programu aktywnej rehabilitacji (AR) oferowanego osobom po URK. Projekt ten opiera się na metodologii Inter-PEER (ang. International Project for the Evaluation of Active Rehabilitation) opublikowanej jako międzynarodowy protokół badań efektywności programów AR. Więcej informacji o metodologii realizowanych badań znajduje się tutaj: [link].

Głównym celem tego projektu jest ocena efektywności programu rehabilitacyjnego dla osób po URK realizowanego w trakcie krajowych obozów AR, a także wdrożenie tych standardów oceny na obozach AR. Badania będą realizowane w trakcie wszystkich obozów AR organizowanych przez FAR w tym roku kalendarzowym oraz trzy miesiące od zakończenia każdego z obozów. Wyniki badań będą publikowane w czasopismach ze wskaźnikiem IF oraz prezentowane na konferencji naukowej przewidzianej w projekcie.