Krajowa Izba Fizjoterapeutów po raz kolejny zaprasza tegorocznych absolwentów do udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu fizjoterapii.

Zwycięzcy otrzymają nie tylko nagrody finansowe, ale zyskają również możliwość publikacji swoich prac w czasopiśmie naukowym Krajowej Izby Fizjoterapeutów „Physiotherapy Review”, które znajduje się na liście czasopism punktowanych.  Konkurs skierowany jest do absolwentów kierunku fizjoterapia, którzy obronili pracę magisterską w roku akademickim 2023/2024.

Zgłoszenia można nadsyłać do 5 listopada.

Poniżej zamieszczamy regulamin oraz wzory dokumentów niezbędnych do zgłoszenia prac konkursowych.