25.03.2024 10:00

Z okazji zbliżających się XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu Zakład Turystyki Sportowej serdecznie zaprasza na wykład otwarty na temat „Międzykulturowa edukacja olimpijska od Paryża 1924 do Paryża 2024”.

Rekonstruując korzenie nowożytnych igrzysk olimpijskich, zwykle przywoływany jest ich antyczny odpowiednik. Trudno jednak u Greków poszukiwać ideę internacjonalizmu i międzykulturowości, które stanową o istocie współczesnych igrzysk. Wzajemny szacunek i współpraca ponadnarodowa to produkt XIX-wiecznego modernizmu, a międzykulturowość zaczęła nabierać znaczenia dopiero w drugiej połowie XX wieku. Wykład będzie okazją do przedstawienia jaką drogę przeszedł olimpizm od zachodniego imperializmu kulturowego do deklarowanej międzykulturowej edukacji olimpijskiej; jak pozasportowa koncepcja ewolucjonizmu kulturowego odzwierciedlała się w ruchu olimpijskim pod wodzą Pierre’a de Coubertina; i dlaczego eurocentryzm został zakwestionowany na rzecz dowartościowania różnorodności kulturowej. A może w ruchu olimpijskim nadal tli się duch imperializmu i jeszcze nie sięgnęliśmy założonych ideałów? Wykład wygłoszą dr Katarzyna Płoszaj oraz dr Wiesław Firek.

Wiesław Firek – filozof, doktor nauk o kulturze fizycznej. Absolwent krakowskiej AWF, Wydziału Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Adiunkt w Katedrze Nauk Humanistycznych i Społecznych w AWF w Warszawie. Badacz sportu i olimpizmu z perspektywy filozoficznej. Członek Polskiej Akademii Olimpijskiej.

Katarzyna Płoszaj – pedagog, doktor nauk o kulturze fizycznej. Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i AWF w Krakowie. Kierownik Zakładu Pedagogiki i Psychologii w AWF w Warszawie. Autorka wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu pedagogiki sportu i pedagogiki olimpijskiej. Członkini Polskiej Akademii Olimpijskiej.