01 marca 2024 r. odbyło się spotkanie władz Uczelni z Ministrem Sportu i Turystyki Sławomirem Nitrasem. W spotkaniu udział wzięli: Marek Cebula, Wojewoda Lubuski, Marcin Jabłoński, Marszałek Województwa Lubuskiego, Krystyna Sibińska, posłanka na Sejm RP, Władysław Komarnicki, senator RP, Radosław Wróblewski, Dyrektor Generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Uczelnię reprezentowali: prof. AWF dr hab. Dariusz Wieliński, Rektor AWF, prof. dr hab. Jan Celichowski, Prorektor ds. Nauki, dr hab. Leszek Zguczyński, Dziekan Filii, dr Łukasz Lamcha, Prodziekan ds. Studiów, mgr Stanisław Wiesław Kuhnert, Kanclerz.

Spotkanie dotyczyło rozwoju sportu w regionie, łączenia sportu powszechnego ze sportem akademickim, rozwoju infrastruktury sportowej.