Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w dniu 15 maja nadał tytuły profesorskie w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu trójce pracowników naszej Akademii. Profesor Annie Straburzyńskiej-Lupie w dyscyplinie nauki o zdrowiu, zaś profesorom Piotrowi Gronkowi oraz Janowi Konarskiemu w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej.


Prof. dr hab. Piotr Gronek otrzymał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej

Profesor jest kierownikiem Katedry Tańca AWF Poznań. Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu, a od 2002 roku pracownik Akademii Wychowania Fizycznego W Poznaniu w Zakładzie Fizjologii. Doktorat oraz habilitację uzyskał za badania z zakresu genetyki oraz genetyki molekularnej wrażliwości na stres. Od 2002 roku profesor nadzwyczajny AWF Poznań. Ukończył 2-letnie szkolenie z zakresu Movements wg systemu Gurdżijewa u Wim’a van Dullemen w Berlinie, odbył roczne stypendium DAAD oraz unijne na Uniwersytecie Humboldta w Charite Campus Virchow Klinikum w zakresie genetyki molekularnej. Twórca kierunku Taniec w Kulturze Fizycznej w naszej Uczelni. Prowadzi zajęcia dotyczące techniki pamięci motorycznej i koordynacji oraz technik uzupełniających i wspomagających warsztat zawodowy tancerza. Profesor w skupia się również w swoich badaniach nad zagadnieniami genetyki wysiłku, aktywności i treningów w procesie starzenia oraz koncentracji poprzez ruch. Laureat Nagrody im. Jędrzeja Śniadeckiego w 1999 roku, laureat Naukowej Nagrody Miasta Poznania w 2000 roku.

Trener wyszkolenia ds. koncentracji licznych tancerzy i sportowców m.in.:  mistrzyń świata w wioślarstwie Julii Michalskiej i Magdaleny Fularczyk oraz Agaty Gramatyki i Natalii Madaj (Poznań 2009), brązowych medalistek z Mistrzostw Europy w Brześciu 2009, kadry narciarzy alpejskich paraolimpijskich przygotowujących się do Igrzysk w Vancouver, szybowników i pilotów z grupy „Żelazny”. 

Prof. dr hab. Anna Straburzyńska-Lupa otrzymała tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu.

Profesor jest kierownikiem Zakładu Fizykoterapii i Odnowy Biologicznej oraz Katedry Fizjoterapii AWF Poznań. Absolwentka wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista w zakresie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej oraz reumatologii. Wśród jej zainteresowań naukowych można znaleźć między innymi tematy dotyczące skuteczności terapeutycznej wybranych zabiegów, szczególnie pól magnetycznych i termoterapii oraz mechanizmów działania zabiegów fizykalnych. Profesor skupia się w swoich badaniach również na zagadnieniach fizykoterapii w odnowie biologicznej. Jest autorką i współautorką licznych publikacji dotyczących wielu aspektów medycyny fizykalnej w ramach leczenia, rehabilitacji i profilaktyki, oraz podręczników dla studentów, lekarzy i fizjoterapeutów.

Prof. dr hab. Jan M. Konarski otrzymał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej.

Profesor jest kierownikiem Zakładu Teorii Sportu AWF Poznań. Absolwent Studium Nauczycielskiego w Poznaniu z 1992 roku oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, gdzie w 1995 roku uzyskał dyplom nauczyciela wychowania fizycznego. W 1997 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Teorii Sportu AWF w Poznaniu. Stopień naukowy doktora uzyskał w 2003 r., natomiast w 2014 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Realizuje zajęcia z Teorii i Metodyki Treningu, Sportu Rekreacyjnego i Wellness dla Studentów polskich i zagranicznych m.in. w ramach programu Erasmus.  Profesor współpracował z Polskim Związkiem Hokeja na Trawie, Kadrą Polskiego Związku Jeździeckiego w WKKW. Współpracuje również z Polskim Związkiem Golfa, gdzie współtworzy sztab analityczno-badawczy, realizując badania wpierające przygotowania sportowców do najważniejszych imprez krajowych i międzynarodowych, w tym do Igrzysk Olimpijskich. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Animacji Rekreacji i Turystyki i Sekretarz Generalny International Association of Sport Kinetics. Od 2013 roku należy do międzynarodowej grupy naukowo-badawczej Profesora Roberta M. Maliny (USA) współpracując z naukowcami z różnych krajów ( m.in. Portugalii – Manuel J. Coelho e Silva,  Wielkiej Brytanii – Sean Cumming, USA – Bert Little) nad rozwojem koncepcji dopasowania biologicznego dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach sportowych pod wspólną nazwą Bio-banding. Z kolei od 2018 wdraża projekt badawczy pt.:”Growth And Maturity Status Of Polish Youth Athletes In Several Sports”. Odbył zagraniczne staże naukowo-badawcze i wizyty studyjne w Uniwersytetach: Teksańskim w Austin (USA), Alicante (Hiszpania), Coimbra (Portugalia), Bath (Wielka Brytania), Karola w Pradze (Czechy).

Autor licznych publikacji, wykładowca podczas kursów i szkoleń. Prowadzi również zajęcia dla Studentów zagranicznych w Poznaniu oraz podczas wizyt w ramach programu Ereasmus+ (Portugalia, Hiszpania, Czechy). Został zaproszany 4-krotnie do recenzji zagranicznych dysertacji przez Szkołę Doktorską Uniwersytetu Alicante. W Zakładzie systematycznie odbywają się staże zagranicznych Studentów (Portugalia, Czechy) oraz wizyty zagranicznych naukowców. Działalność naukowa prof. J. M. Konarskiego koncentruje się m.in. wokół problematyki badawczej czynników determinujących mistrzostwo sportowe na podstawie charakterystyk walki sportowej i treningu. Profesor zajmuje się również badaniami rozwoju biologicznego oraz motorycznego dzieci i młodzieży o zróżnicowanym poziomie aktywności fizycznej z uwzględnieniem koncepcji bio-banding.