Nasza Uczelnia podpisała dziś porozumienie o współpracy z Polskim Związkiem Kickboxingu. Dzięki niemu będziemy współpracować w procesie organizacji i realizacji kształcenia i egzaminowania instruktorów i trenerów kickboxingu. W uroczystym podpisaniu dokumentu udział wzięli: JM Rektor prof. AWF dr hab. Dariusz Wieliński oraz Prezes Polskiego Związku Kickboxingu Piotr Siegoczyński. Obecni byli również trenerzy kadry seniorów (Full Contact Seniorów): Radosław Laskowski oraz Wojciech Kierstein, którzy będą odpowiedzialni za nadzór i realizację porozumienia z ramienia Związku.

Współpraca dotyczyć będzie:

•        Kształcenia instruktorów i trenerów kickboxingu w ramach studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Wychowanie Fizyczne oraz na kierunku Sport prowadzonych na Wydziale Nauk o Kulturze Fizycznej AWF w Poznaniu.

•        Kształcenia instruktorów i trenerów kickboxingu w ramach studiów podyplomowych prowadzonych w AWF w Poznaniu.

Instruktorzy i trenerzy kickboxingu po ukończeniu kształcenia uzyskają jednoroczną licencję Polskiego Związku Kickboxingu, na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu instruktorskiego lub trenerskiego na stopień Instruktora lub Trenera Kickboxingu PZKB przeprowadzonego przez komisję PZKB. W ramach współpracy planowane są również badania naukowe i sympozja naukowe poświęcone kickboxingowi.