Prowadzenie wspólnych szkoleń i kursów dla trenerów klubu i studentów Akademii, realizacja badań naukowych, testów sprawnościowych, wzajemne użyczanie obiektów sportowych, odbywanie praktyk studenckich w zespołach Warty – to tylko kilka z wielu działań, które planują nasza Akademia z Wartą Poznań w ramach porozumienia, które dziś podpisano 5 kwietnia br.