21 lutego br. w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie miało miejsce pierwsze posiedzenie Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej bieżącej kadencji. W posiedzeniu wziął udział Dziekan Wydziału V Nauk Medycznych Prof. Marek Krawczyk, członek rzeczywisty PAN, który wręczył nominacje nowym członkom Komitetu. Z ramienia AWF-u, do grona członków wybrani zostali: prof. dr hab. Jacek Lewandowski, dr hab. Marzena Wiernicka, prof. dr hab. Jan Celichowski oraz emerytowany prof. dr hab. Wiesław Osiński.

Podczas posiedzenia dokonano również wyboru Przewodniczącej Komitetu, którą na drugą kadencję została prof. dr hab. med. Jolanta Kujawa. Zastępcą Przewodniczącej został prof. dr hab. Wiesław Osiński, a do grona członków Zarządu Komitetu wybrany został prof. dr hab. Jacek Lewandowski. Poza przedstawicielami AWF Poznań, środowisko poznańskie reprezentuje również prof. dr hab. med. Tomasz Kotwicki z UMP.

Komitet naukowy jest samorządnym przedstawicielstwem uczonych reprezentujących dziedzinę nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w tym dyscyplinę nauki o kulturze fizycznej oraz innych nauk związanych z rehabilitacją, służącym integrowaniu środowiska naukowego całego kraju. Swym zakresem działania obejmuje problemy naukowe, dydaktyczne i organizacyjne rehabilitacji, wychowania fizycznego, sportu oraz turystyki i rekreacji. Do zadań Komitetu należy podejmowanie wszelkich działań służących rozwojowi dyscyplin naukowych reprezentowanych przez Komitet oraz wykorzystanie ich osiągnięć zgodnie z funkcją poznawczą badań naukowych oraz społecznymi potrzebami.