Decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy prof. drowi hab. Michałowi Bronikowskiemu oraz prof. drowi hab. Januszowi Maciaszkowi nadano tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w styczniu 2021 roku. Ze względu na panującą wówczas pandemię uroczyste wręczenie aktu nadania w Pałacu Prezydenckim odbyło się 22 maja br.


Prof. dr hab. Michał Bronikowski

Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu (1993) oraz Kolegium Nauczycielskiego Języków Obcych przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (1996).

Obecnie jest kierownikiem Zakładu Dydaktyki Aktywności Fizycznej AWF w Poznaniu, w której przeszedł drogę od asystenta do profesora zwyczajnego, pracując jednocześnie w szkole jako nauczyciel wychowania fizycznego i języka angielskiego. Ukończył seminarium doktoranckie w Międzynarodowej Akademii Olimpijskiej w greckiej Olimpii, w 2008 roku został jej wykładowcą, a od w roli 2010 pełni rolę Profesora wizytującego. Odbył kilkumiesięczny staż w Leeds University w ramach międzynarodowego programu Tempus, pracował również jako wykładowca Sport Pedagogy w angielskim Liverpool Hope University.

Jest m.in. autorem programów nauczania z wychowania fizycznego dla gimnazjum i liceum, także współautorem poradnika edukacji olimpijskiej dla gimnazjum oraz książki Zjednoczeni w marzeniach, dostępnych w wersji internetowej na stronie www.pkol.pl. Opublikował jako autor i współautor kilka podręczników do wychowania fizycznego oraz zabaw i gier ruchowych, w tym: Zabawy i gry ruchowe w nauczaniu zintegrowanym, Metodyka wychowania fizycznego w reformowanej szkole, Wychowanie fizyczne poprzez zabawy i gry ruchowe, Dydaktyka wychowania fizycznego, fizjoterapii i sportu oraz Wychowanie fizyczne – praca z uczniem zdolnym, również po angielsku i w języku albańskim w ramach europejskiego projektu studiów magisterskich, w którym pełnił rolę eksperta i wykładowcy na Uniwersytecie w Prisztinie (Kosowo).

Jest również autorem lub współautorem ponad 300 prac naukowych, dydaktycznych w zakresie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Był koordynatorem dwóch dużych międzynarodowych projektów: „Świadomość zdrowia – nauczanie i uczenie się wychowania fizycznego i zdrowotnego przez doświadczanie”, oraz „Zdrowe dzieci w zdrowej społeczności”, w wyniku których powstały poradniki dydaktyczne dla nauczycieli wychowania fizycznego wraz z przykładami zadań, zabaw i gier ruchowych. Był też kierownikiem pięciu polskich grantów, m.in. „Aktywni nie tylko on-line” (Nowoczesne technologie w wychowaniu fizycznym), którego celem było poszukiwanie nowych sposobów motywowania młodych ludzi do podejmowania aktywności fizycznej. Jest ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej do spraw Podstawy Programowej z Wychowania Fizycznego. 

Prof. dr hab. Janusz Maciaszek

Ukończył Studium Nauczycielskie w Poznaniu, kierunek Wychowanie Fizyczne (1988), Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu, kierunek Rehabilitacja ruchowa (1992) oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu, kierunek Dietetyka i poradnictwo żywieniowe (2016).

W 2000 roku obronił pracę doktorską pt. „Związki sprawności fizycznej badanej testem „EUROFIT” z wysokością, masą oraz otłuszczeniem ciała u dzieci poznańskich w wieku 10 – 14 lat”. W 2010 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej. Tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu został Mu nadany w dniu 4 stycznia 2021 roku.

Ponadto prof. dr hab. Janusz Maciaszek jest specjalistą ds. promocji zdrowa, instruktorem piłki ręcznej, piłki nożnej oraz lekkiej atletyki. Od 1992 roku jest związany zawodowo z Akademią Wychowania Fizycznego w Poznaniu, gdzie obecnie pełni funkcję Kierownika Katedry Wychowania Fizycznego.

Jest członkiem International Association of Sport Kinetics, Komisji Podstawowych Problemów Kultury Fizycznej O/PAN, European College of Sport Science (ECSS), Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej, Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego.

Jest promotorem dwóch zakończonych przewodów doktorskich, a dwa kolejne zostaną ukończone w najbliższym czasie. Był kierownikiem i wykonawcą licznych krajowych i międzynarodowych projektów naukowych. Jest autorem lub współautorem ponad 130 publikacji naukowych, które były cytowane ponad 440 razy, co wskazuje na duże znaczenie prac Profesora.

Będąc nauczycielem akademickim prof. dr hab. prowadzi zajęcia ze studentami w ramach przedmiotów: Teoria wychowania fizycznego, Antropomotoryka, Aktywność fizyczna osób starszych, Aktywność fizyczna w chorobach cywilizacyjnych, Teoria edukacji fizycznej, Podstawy treningu zdrowotnego, Edukacja zdrowotna i żywieniowa, a nawet zajęcia terenowe na obozach letnich studentów AWF w Poznaniu.