Uczelniane Kolegium Elektorów wybrało dziś, tj. 8 lutego br., prof. dra hab. Jacka Zielińskiego na stanowisko Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na kadencję 2024-2028. Prof. dr hab. Jacek Zieliński jest w obecnej kadencji Prorektorem ds. Studiów i kierownikiem Katedry Kinezjologii Sportu.

– Chciałbym Państwu podziękować za zaufanie, którym mnie obdarzyliście. Postaram się spełnić oczekiwania. Nie wiem czy temu sprostam, ale będę się starał. Zapraszam wszystkich do współpracy, do wspólnego tworzenia naszej Akademii – tak żeby była jeszcze lepsza – powiedział nowy Rektor AWF Poznań.  

Serdecznie gratulujemy!


Prof. dr hab. Jacek Zieliński

W 1996 r. uzyskał dyplom magistra na Wydziale Wychowania Fizycznego w AWF w Poznaniu. Stopień naukowy doktora uzyskał z wyróżnieniem w 2004 r., doktora habilitowanego w 2013 r., a tytuł profesora w 2021 r. Jest trenerem I klasy w tenisie, II klasy w lekkiej atletyce oraz instruktorem narciarstwa. Szkolił wielu czołowych tenisistów, indywidualnych i drużynowych reprezentantów lub medalistów mistrzostw Polski, Europy i świata w różnych kategoriach wiekowych. Od ponad 20 lat współpracuje z trenerami i zawodnikami kadr narodowych lekkiej atletyki, triathlonu, taekwondo olimpijskiego, kajakarstwa, boksu i szermierki, zawodnikami futsalu i kolarstwa, stawiając na kompleksową diagnozę i wspomaganie treningu. Obszar jego zainteresowań stanowią także sportowcy masters i amatorzy uprawiający zdrowotną aktywność fizyczną.

Jako współtwórca Laboratorium Analizy Ruchu Człowieka, stosuje nowoczesne metody pomiarowe, ułatwiające precyzyjną ocenę potencjału fizycznego i planowanie treningu. Jego artykuły są publikowane w najlepszych międzynarodowych czasopismach z dziedziny “sport science”: Exercise and Sport Sciences Reviews, Medicine and Science in Sports & Exercise, Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, American Journal of Sports Medicine, Journal of Applied Physiology, European Journal of Applied Physiology, International Journal of Sports Medicine, Journal of Sports Sciences, Journal of Strength and Conditioning Research, Journal of Sports Sciences i innych. Współpracuje z naukowcami z kilkunastu ośrodków zagranicznych i krajowych. Wraz z zespołem pasjonatów, których zgromadził wokół siebie, przekazuje praktyczną wiedzę, opartą na dowodach naukowych, wszystkim zainteresowanym fascynującą dziedziną sportu. Był kierownikiem i głównym wykonawcą projektów badawczych finansowanych z Komitetu Badań Naukowych (grant habilitacyjny), Narodowego Centrum Nauki (OPUS – 3 projekty), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Rozwój sportu akademickiego – 2 projekty), Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój) i Ministerstwa Edukacji i Nauki (Nauka dla społeczeństwa).

Był nagradzany i wyróżniany: Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP, Srebrnym i Złotym Medalem im. Jędrzeja Śniadeckiego za pracę naukową przez Rektora AWF w Poznaniu, Medalem „Zasłużony dla Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Weteranów” przez prezesa PZWLA, Srebrną Odznaką PZT za zasługi dla rozwoju tenisa w Polsce, Nagrodami Rektora AWF w Poznaniu za pracę naukową.