Fundacja na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu przekazała naszej Akademii prawo własności do blisko 4 hektarowej działki, zlokalizowanej w Chycinie, bezpośrednio obok naszego Ośrodka Dydaktyczno-Socjalnego.

Darowiznę w obecności notariusza w imieniu AWF przyjął JM Rektor prof. AWF dr hab. Dariusz Wieliński, natomiast Fundację reprezentowali prezes prof. AWF dr hab. inż. Marek Sokołowski oraz wiceprezes mgr Tomasz Ber.