Szanowni Kandydaci!

W Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu startuje rekrutacja do V edycji programu „Legia Akademicka”, który finansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Tegoroczna rekrutacja po raz kolejny obejmuje moduł podstawowy oraz moduł podoficerski, które można zrealizować w jedym roku. 

Program wzorem lat ubiegłych obejmuje 2 części:

– część teoretyczną – realizowaną przez Uczelnię w formie wykładów, ćwiczeń i pokazów w porozumieniu z Patronacką Jednostką Wojskową. Obejmuje ona  również kilkanaście kursów samokształcenia studentów zamieszczonych na platformie e-learningowej, specjalnie przygotowanej na potrzeby programu przez Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie.

Odbycie i zaliczenie części teoretycznej umożliwia złożenie do komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego dla ich miejsca zamieszkania wniosku o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych w wybranym module/modułach.

– część praktyczną – przeprowadzaną na terenie jednostek wojskowych w trakcie akademickich wakacji (lipiec-wrzesień).

Ponadto od roku akademickiego 2020/2021 uruchomiony został moduł oficerski dla osób, które ukończychy moduł podstawowy i podoficerski w ramach poprzednich edycji programu lub posiadają stopień podoficera rezerwy. Limit miejsc w module oficerskim na rok akademicki 2021/2022 wynosi nie więcej niż 250. Szkolenie w ramach modułu oficerskiego realizowane jest jedynie w Uczelniach wojskowych (Decyzja Ministra Obrony Narodowej nr 122/MON z dnia 8 września 2021).

Udział w obu częściach programu (teoretycznej i praktycznej)  „Legia Akademicka” gwarantuje uregulowanie stosunku do służby wojskowej.

Część teoratyczna w Akademii Wychowania Fizycznego im. E.Piaseckiego skierowana jest do studentów wszystkich Uczelni – publicznych i niepublicznych.

Obowiązuje limit miejsc :

– 130 miejsc na moduł podstawowy,

– 130 miejsc na moduł podoficerski – bardzo prosimy o rzetelne wypełnianie formularzy.

Część teoretyczna obejmuje szkolenie w module podstawowym (15 h) oraz module podoficerskim (15 h). Dodatkowo studenci zobligowani są do realizaji szkoleń na platformie e-learnnigowej, o której wspomnieliśmy powyżej. 

Oba moduły zakończone będą egzaminem, co umożliwi wzięcie udziału w części praktycznej szkolenia.

Ze względów bezpieczeństwa i trwającej pandemii wirusa SARS-CoV2 organizatorzy biorą pod uwagę realizację zajęć w formie zdalnej – więcej informacji przekażemy jednak po zakończeniu rekrutacji. 

Planowany początek zajęć teoretycznych : LUTY 2022 – zajęcia odbywać będą się raz w tygodniu. 

Zgłoszenia do programu wyłącznie z wykorzystaniem internetowego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem : https://forms.gle/JiFAvrQkSTNo3JBU6 

Rekrutacja trwa do 20.12.2021 lub wyczerpania miejsc!

Prosimy o sprawdzanie skrzynek mailowych, na które prześlemy informację dot. potrzebnych dokumentów, ktore umożliwią dokończenie rekrutacji.

W razie pytań serdecznie zapraszamy do kontaktu mailowego: gomolysek@awf.poznan.pl , a od poniedziałku 22.11.2021 również do kontaktu telefonicznego 61 835 53 80 (poniedziałki,środy,czwartki, piątki), 61 835 52 07 (wtorki). 

Czołem!