Z przyjemnością informujemy, że Akademia Wychowania Fizycznego im. Piaseckiego w Poznaniu rozpoczyna rekrutację do VI edycji projektu „Legia Akademicka”.

 

Przypominamy, że w związku z wprowadzonymi zmianami, rekrutacja dotyczy jedynie modułu podoficerskiego.

  • Jeśli NIE POSIADASZ PRZESZKOLENIA WOJSKOWEGO, zakończonego przysięgą wojskową –  swoje szkolenie rozpoczynasz od Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej – DZSW (do 28 dni).

W tym celu musisz wybrać się do Wojskowego Centrum Rekrutacji- WCR (dawne WKU) i tam złożyć wniosek o powołanie na DZSW. 

Dopiero po odbyciu szkolenia zakończonego przysięgą wojskową możesz złożyć wniosek na moduł podoficerski Legii Akademickiej.

Jakie dokumenty potrzebujesz, aby zgłosić się do DZSW?

By starać się o przyjęcie do służby kandydat musi do wniosku dołączyć:

– kopię dokumentu tożsamości;

– kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie;

– kopie innych dokumentów, w szczególności: certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, a także posiadane uprawnienia do kierowania pojazdami.

Do wglądu należy również posiadać oryginały powyższych dokumentów.

  • Jeśli POSIADASZ PRZESZKOLENIE WOJSKOWE (zakończone przysięgą wojskową!) – czyli np. ukończyłeś/-aś Dobrowolną Zasadniczą Służbę Wojskową, ukończyłeś „16” w Wojskach Obrony Terytorialnej, uczestniczyłeś w poprzednich edycjach Legii Akademickiej i ukończyłeś/-aś część praktyczną modułu podstawowego lub ukończyłeś inne szkolenie i jesteś żołnierzem rezerwy możesz wziąć udział w module podoficerskim projektu Legia Akademicka!

  W module podoficerskim udział mogą wziąć osoby, które zgodnie z powyższym, ukończyły szkolenie wojskowe oraz złożyły przysięgę wojskową.

Kształcenie w module podoficerskim obejmuje:

– szkolenie teoretyczne w Szkole Legii Akademickiej (czyli szkolenie realizowane przez Uczelnię) – zakończone egzaminem teoretycznym,
– e-learning,
– szkolenie praktyczne trwające 21 dni – realizowane w ramach ćwiczeń wojskowych w przerwie wakacyjnej, zakończone egzaminem podoficerskim oraz mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.  

Student biorący udział w ćwiczeniach wojskowych w module podoficerskim otrzyma ponad 2700 zł.

Dodatkowo student, który chciałby w ramach posiadanego już stopnia kaprala kształcić się na szkoleniu specjalistycznym może zgłosić się 15-21 dni ćwiczeń wojskowych. 

Aby wziąć udział w Legii Akademickiej trzeba jednak spełnić następujące wymogi:

– posiadać status studenta dowolnej Uczelni Wyższej w Polsce – studia I i II stopnia lub Jednolite Studia Magisterskie

lub 

– być absolwentem Uczelni Wyższej, który w trakcie studiów w latach 2021 lub 2022 rozpoczął szkolenie Legii Akademickiej,

– posiadać przeszkolenie wojskowe, zakończone przysięgą wojskową.

Jeśli spełniasz powyższe warunki wypełnij formularz zgłoszeniowy link do formularza

Po wypełnieniu formularza, w mailu zwrotnym wyślemy formularz, który należy dostarczyć w formie papierowej wraz z zaświadczeniem o statusie studenta.

Rekrutacja trwa do 24 marca 2023 lub wyczerpania miejsc!

W razie jakichkolwiek pytań serdecznie zapraszamy do kontaktu!