Od 20 maja kandydaci mogą aplikować na naszej Uczelni na studia I stopnia/jednolite magisterskie oraz II stopnia. Przypominamy najważniejsze informacje i terminy związane z rekrutacją.

Dla kandydatów na studia I stopnia/jednolite magisterskie pierwszym etapem internetowej rekrutacji jest założenie konta w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydata (IRK), uzupełnienie wymaganych danych, zaznaczenie wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie pisemnym oraz ich poziom, wybranie kierunku i uiszczenie opłaty rekrutacyjnej, która jest potwierdzeniem rejestracji. Po uzyskaniu świadectwa maturalnego należy wprowadzić do systemu wszystkie wyniki z egzaminu pisemnego. Dodatkowo należy pamiętać, jeżeli kandydat posiada, zaświadczenia o klasie sportowej/tanecznej na wybranych kierunkach. Wszystko to do 15 lipca.

Absolwenci studiów licencjackich aplikujący na drugi stopień studiów także powinni założyć konto w IRK i potwierdzić rejestrację dokonaniem wpłaty, a następnie wprowadzić takie dane jak: średnia ocen ze studiów I stopnia, dołączyć do Systemu IRK skany zaświadczenia o posiadanej klasie sportowej oraz zaświadczenia o średniej ocen ze studiów I stopnia. Tutaj kandydaci mają czas do 10 września.