19.05.2023 15:00 - 17:00

Już dziś, 19 maja br. odbędzie się „Sportowy Spacer z AWF”, którego organizatorami są Studenckie Koło Naukowe Turystyki Sportowej działające przy Zakładzie Turystyki Sportowej oraz Studenckie Koło Naukowe – Sekcja Historii Kultury i Sztuki działające przy Zakładzie Historii, Filozofii i Socjologii AWF.

Wydarzenie jest otwartą inicjatywą, do udziału w której zapraszamy mieszkańców Poznania zainteresowanych tematyką sportu i turystyki, studentów AWF, ale także i wszystkich rozważających podjęcie w nadchodzącym roku akademickim studiów na kierunkach realizowanych przez AWF, szczególnie na kierunku Turystyka i Rekreacja.

Uczestnicy spaceru, po przejściu zaproponowanej przez zaangażowanych w Kołach Naukowych studentów trasy, znajdą odpowiedzi na takie pytania, jak między innymi: Co wydarzyło się w hali sportowej AWF dokładnie 8 lat przed organizacją spaceru – 19 maja 2015 roku? Czyja tablica pamiątkowa mieści się w obecnym gmachu Biblioteki AWF? Jaka historia kryje się za powstawaniem ogrodów jordanowskich? Jakie największe sukcesy osiągnęła Warta Poznań w swojej 111-letniej historii klubu? Czy też Kim był Karol Hoffmann będący patronem skweru przy siedzibie POSiR?

9-punktowa trasa poprowadzi przez kilkanaście wybranych miejsc związanych ze sportem w Poznaniu. Oprowadzający zaprezentują historię obecnej infrastruktury AWF oraz cele jej bieżącego wykorzystania, przybliżą sylwetki upamiętnionych w przestrzeni miejskiej zasłużonych działaczy sportowych, a także opowiedzą o działalności wybranych instytucji działających na terenie miasta.

Spacer rozpocznie się o godz. 15:00 na skwerze Polskich Olimpijek i Olimpijczyków, znajdującym się na rogu ul. Królowej Jadwigi oraz ul. Droga Dębińska, tuż przy wejściu do budynku głównego AWF. Na przejście trasy należy przeznaczyć ok. 2 godzin.

Szczegółowych informacji nt. wydarzenia udziela dr Mateusz Rozmiarek, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Turystyki Sportowej (kontakt: rozmiarek@awf.poznan.pl).