Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego to uczelnia z ponad 100-letnią tradycją. Poznańska Alma Mater należy do najlepszych uczelni akademickich kultury fizycznej w kraju, rozwijających na wysokim poziomie naukę, sport oraz kształcących kadry nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów sportu, fizjoterapeutów, dietetyków i naukowców w zakresie wielu specjalności nauk o kulturze fizycznej i nauk o zdrowiu.

AWF Poznań to:

  • 7 kierunków
  • 20 specjalności
  • 28 kół naukowych
  • blisko 240 pracowników akademickich
  • około 2200 studentów
  • wyjazdy do 16 państw w ramach programu Erasmus+
  • letnie i zimowe obozy sportowe

Poznaj nas bliżej:

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?