Absolwenci rocznika 1974. świętowali 24 maja br., uroczystość odnowienia dyplomów ukończenia studiów. Zebrani rozpoczęli studia w ówczesnej Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego, a zakończyli w obecnej AWF.

Zebrani byli świadkami odnowienia dyplomów ukończenia studiów wyższych, a także odebrania przez niektórych zaległych, czekających 50 lat w uczelnianym archiwum, indeksów studenckich. Nie zabrakło też słodkości i wspólnych rozmów po części oficjalnej.

Spotkanie było też pretekstem do opowiedzenia i pokazania, jak Uczelnia zmieniła się przez 50 lat. Społeczność AWF Poznań reprezentowali przedstawiciele władz: Dziekan Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej prof. dr hab. Tomasz Tasiemski, Prodziekan ds. studiów dr Anna Nadolska oraz Prodziekan ds. studenckich dr Tomasz Garsztka.

Wydarzenie zorganizował Dziekan Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej prof. dr hab. Tomasz Tasiemski.