Zespół naukowców w składzie prof. AWF dr hab. Joanna Gorwa reprezentująca Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz prof. dr hab. inż. Robert Michnik i dr inż. Katarzyna Nowakowska Lipiec z Politechniki Śląskiej zostali beneficjentami programu Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca „Białe plamy – muzyka i taniec”.

Białe plamy – muzyka i taniec, to program dla polskich i zagranicznych badaczy, umożliwiający uzyskanie środków na badania nad mało znanymi obszarami polskiej muzyki lub tańca. Badania mogą być prowadzone zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Oczekiwanym efektem wykonanych badań są opracowania w formie pisemnej (np. praca muzykologiczna, artykuł naukowy, katalog twórczości, baza danych, rekonstrukcja utworu, opracowanie krytyczno-źródłowe itp.) z zakresu np. twórczości kompozytorskiej, działalności artystycznej, aktywności muzykologicznej, kultury muzycznej i recepcji muzyki lub tańca w Polsce oraz historii, teorii i estetyki tańca polskiego.

Wśród 14 projektów, które otrzymały dofinansowanie, znalazł się wniosek wyżej wymienionych naukowców pod tytułem „Ocena ryzyka dysfunkcji narządu ruchu tancerzy na podstawie biomechanicznych badań postawy ciała w wybranych pozycjach baletowych”.

Szczegóły: [link]