Przez miniony weekend na terenie Międzynarodowych Targach Poznańskich odbywały się Targi Edukacyjne, w których udział wzięła również nasza Uczelnia. Przez trzy dni maturzyści oraz kandydaci na studia mieli okazję spotkać się ze studentami naszej Akademii i uzyskać od nich najważniejsze informacje dotyczące interesujących ich kierunków studiów oraz uczelnianej codzienności.

Na naszym stoisku czekały na nich również atrakcje, takie jak m.in. kącik dietetyczny, na którym nasi studenci pod okiem dr Anny Gogojewicz udzielali porad żywieniowych, a także specjalne stanowisko do przeprowadzania oceny funkcjonalnej sprawności motorycznej. Dr Łukasz Michałowski dzięki testowi FMS wskazywał zainteresowanym mocne strony ciała oraz obszary, które wymagają uwagi.

Przedstawiciele AWF – prof. dr hab. Jan Celichowski, prorektor ds. Nauki oraz mgr Anna Kowalik z Działu Marketingu i Karier na antenie Radia Afera przedstawili ofertę Uczelni i zaprosili na Drzwi Otwarte, które odbędą się już za niecałe dwa tygodnie – 25 marca o g. 11.

Szczegółowy program: [link].