W dniach 7-8 maja br. odbyły się drugie warsztaty w ramach projektu UE „Bio-Age”, którego głównym wykonawcą jest Warta Poznań SA. Partnerami tego projektu są: Hannover 96, Saarland University oraz AWF Poznań. Celem projektu jest opracowanie wytycznych dotyczących zrównoważonego programu szkolenia piłkarskiego, który uwzględniałby zindywidualizowane podejście oraz opiekę nad młodymi zawodnikami, uwzględniając ich poziom dojrzałości biologicznej. Warsztaty odbyły się w Akademii Warty Poznań w Grodzisku Wlkp. oraz na AWF w Poznaniu.

Panel organizowany w Naszej Uczelni uwzględniał badania motoryczne zawodników Warty Poznań oraz omówienie pierwszego etapu wdrażania zindywidualizowanych obciążeń treningowych wśród zawodników późno dojrzewających. Goście z Niemiec mieli także możliwość zapoznania się z głównymi projektami badawczymi prowadzonymi na Uczelni w ramach krótkich spotkań z przedstawicielami wybranych katedr.

Projekt, który realizowany jest w ramach programu Erasmus+, zwieńczy konferencja metodyczno-naukowa podsumowującą główne ustalenia i osiągnięcia rocznego projektu. Konferencja ta będzie skierowana do trenerów i nauczycieli zajmujących się szkoleniem piłkarskim dzieci i młodzieży i odbędzie się w listopadzie br. się w naszej Akademii.