15.03.2024 09:00 - 17:00

Już w najbliższy piątek, 15.03.2024 r. w godzinach 9.00-17.00 w Auli AWF odbędzie się sesja wykładowo-warsztatowa z zakresu Mikrokinezyterapii. Twórca metody Daniel Grosjean przyjął zaproszenie dr hab. Marzeny Wiernickiej i w ramach współpracy międzynarodowej naszej Uczelni realizowanej przez program Erasmus+ został zorganizowany dla studentów kierunku Fizjoterapii dzień wykładowo-warsztatowy.

Dla umożliwienia udziału studentom II, III oraz IV roku na dzień 15.03.2024 nie zaplanowano żadnych innych zajęć dydaktycznych.

Spotkanie z twórcą metody fizjoterapeutycznej będzie okazją do jej poznania oraz wymiany zdań, doświadczeń, a przede wszystkim umożliwi wykonanie procedur terapeutycznych pod okiem mistrza – Daniela Grosjean i gości będących terapeutami metody, mgra Jarosława Ogłodzińskiego, mgr Jolanty Kowal, która jednocześnie będzie tłumaczem oraz wyszkolonych w metodzie nauczycieli akademickich AWF Poznań: dr Ewy Kamińskiej, dr Magdaleny Goliwąs oraz dr hab. Marzeny Wiernickiej. 

Organizacja całego przedsięwzięcia przypadła w udziale pracownikom Zakładów Kinezyterapii i Fizjoterapii Wieku Rozwojowego, Rehabilitacji Narządu Ruchu oraz Fizjoterapii Nerwowo-Mięśniowej.

Program spotkania

9.00-11.15 – Metoda Mikrokinezyterapii – idea, zasady, metody i techniki pracy – wykład Daniel Grosjean

11.15-12.00 – dyskusja, pytania i odpowiedzi

12.00-12.30 – przerwa

12.30-15.30 – warsztat praktyczny

15.30-16.45 – dyskusja

16.45-17.00 – zakończenie dnia wykładowo-warsztatowego

W roku 1980 dwaj francuscy fizjoterapeuci Daniel Grosjean oraz Patrice Benini rozpoczęli prace nad autorską metodą fizjoterapeutyczną/ terapii manualnej, którą nazwali Mikrokinezyterapią. Nazwa ta pochodzi z języka greckiego z połączenia znaczeń micro – mały, kinesi- ruch i therapie – leczenie, co oznacza leczenie małym ruchem i wykorzystuje podczas terapii delikatną formę palpacji zwaną mikropalpacją.

Autorzy na podstawie dostępnej wiedzy w zakresie embriologii, anatomii oraz filogenezy stworzyli niepowtarzalny system pracy z ciałem. Głównym jej założeniem jest zdolność ciała do zapisywania na poziomie komórkowym przebytych agresji, takich jak urazy mięśni, skręcenia czy złamania kończyn, ale także traumatyczne przeżycia, agresje psychiczne i emocjonalne, które przewyższyły siły obronne organizmu. Koncepcja mikrokinezyterapii zakłada, że odtworzenie takiego czynnika na minimalnym poziomie uruchamia zasoby obronne organizmu i inicjuje proces samoleczenia.

Centrum Kształcenia Mikrokinezyterapii znajduje się we Francji w Pont a Monsson, Maisonville. Więcej o metodzie można przeczytać w publikacjach: [link]