Rusza kolejna odsłona programu „WF z AWF – Aktywni dzisiaj dla zdrowia w przyszłości”, realizowanego przez Akademie Wychowania Fizycznego. Ma na celu m.in. kształtowanie fundamentalnych umiejętności ruchowych wśród uczniów.

O założeniach nowego przedsięwzięcia podczas wczorajszego kongresu zorganizowanego na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie mówili ministrowie: Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek oraz Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk, a także rektor AWF w Warszawie prof. Bartosz Molik. W spotkaniu udział wzięli również Rektorzy innych Akademii Wychowania Fizycznego, w tym prof. AWF dr hab. Dariusz Wieliński.

Podczas kongresu zaprezentowano wyniki badań kondycji fizycznej dzieci i młodzieży oraz rezultaty działań realizowanych w ramach dotychczasowych trzech odsłon programu „WF z AWF. Przedstawiono także rekomendacje oraz rozwiązania praktyczne. Szef resortu edukacji zapowiedział kontynuację programu.

My ten program będziemy kontynuować. Ten program jest potrzebny. On daje przede wszystkim znakomity materiał dla naukowców z Akademii Wychowania Fizycznego do tego, aby zbadać jak wygląda kondycja fizyczna dzieci i młodzieży i co trzeba robić konkretnie, żeby tę kondycję fizyczną poprawiać – mówił szef MEiN.

Kamil Bortniczuk podsumował również dotychczasowe edycje programu „WF z AWF”. – Trzy edycje, które są za nami, dały nam konkretne efekty. To ponad 30 tys. Sport Klubów w całej Polsce, w ramach których ćwiczy blisko 500 tys. uczniów – mówił minister. Wspomniał także, że są to zupełnie inne zajęcia niż w SKS-ach. – To jest efekt szkoleń, które Akademie Wychowania Fizycznego w całej Polsce przeprowadziły z ponad 30 tys. nauczycieli wychowania fizycznego – dodał.

Wyniki badań i wnioski z nich płynące oraz założenia nowego przedsięwzięcia przedstawili eksperci kierujący zespołami badawczymi: prof. Paweł Tomaszewski (koordynator zespołu ds. sprawności fizycznej), prof. Hubert Makaruk (koordynator zespołu ds. fundamentalnych umiejętności ruchowych) oraz prof. Andrzej Kosmol (koordynator zespołu ds. alfabetu ruchowego).

Z ramienia AWF Poznań w projekcie udział bierze Zakład Wychowania Fizycznego i Sportów Całego Życia.

Ideą kongresu, który odbył się wczoraj w Warszawie było zaprezentowanie kompleksowego i innowacyjnego podejścia do aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w naszym kraju. Potwierdzony narastający problem nadwagi i otyłości, bardzo niski poziom sprawności fizycznej (głównie wydolności krążeniowo-oddechowej) oraz fundamentalnych umiejętności ruchowych wskazuje na konieczność podjęcia natychmiastowych działań.

Zaproponowana koncepcja ma na celu ukierunkowanie dzieci na rozwój fundamentalnych umiejętności ruchowych oraz wdrożenie regularnej i dobrowolnej aktywności fizycznej, a następnie kształtowanie sprawności fizycznej, której efektem będzie poprawa zdrowia młodego pokolenia, a także rozwój talentów sportowych.

Jednym z głównych wydarzeń kongresu była debata „Zdrowe i sprawne dziecko” z udziałem wybitnych ekspertów. Równolegle do debat merytorycznych przeprowadzone były zajęcia dla kilkuset dzieci z klas III-V, podczas których uczestnicy zdobywali tzw. paszport dla zdrowia.

W sumie przeszkolono 31 tys. nauczycieli, powstało ponad 31 tys. Sport-Klubów, a w projekcie dotychczas udział wzięło ponad 450 tys. uczniów.

W ramach programu „WF z AWF” zostały stworzone 3 zespoły badawcze:

– monitoringu kondycji fizycznej,

– fundamentalnych umiejętnościach ruchowych,

– alfabetu ruchowego.

Badania ekspertów, którzy przeprowadzili monitoring kondycji fizycznej wskazały na problem nadwagi i otyłości, który dotyczy ponad 15 proc. badanych uczniów. W grupie wiekowej 8-12 lat u 20-25 proc. chłopców i 15-17 proc. dziewcząt zdiagnozowano występowanie otyłości brzusznej. Badania wykazały też kilkunastoprocentowe obniżenie poziomu wytrzymałości biegowej i istotny spadek wydolności krążeniowo oddechowej.

Jednocześnie badacze zaobserwowali poprawę wyników sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz mniejsze przyrosty wskaźnika BMI u osób regularnie uczestniczących w dodatkowych zajęciach w Sport Klubach.

Do tej pory na trzy edycje programu wspierającego i rozwijającego aktywność fizyczną dzieci i młodzieży MEiN przekazało łącznie 100 mln zł.

źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki