5 lutego br. nasza Uczelnia oficjalnie rozpoczęła współpracę z Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu.

W ramach wspólnych działań, które będą realizowane w głównej mierze z przedstawicielami Katedry Turystyki i Rekreacji oraz Sekcją Geograficzno-Krajoznawczej Studenckiego Koła Naukowego AWF, złożonej ze studentów specjalności Turystyka przygodowa,  przewiduje się możliwość wzajemnych wizyt studyjnych, uczestnictwa w pojedynczych zajęciach na naszej Uczelni uczniów szkoły średniej oraz liczne, wspólne przedsięwzięcia (np. udział w Dniach Otwartych szkoły/uczelni, udział w Targach Edukacyjnych etc.). 

Głównym argumentem, który zadecydował o współpracy właśnie z tą szkołą jest jej akademicki profil oraz holistyczne podejście do procesu edukacji. Ponadto od września w ofercie szkoły znajdą się klasy sportowe o jedynym w Polsce na tym szczeblu edukacji profilu „Tenis stołowy-szachy”.

Porozumienie o wzajemnej współpracy podpisali dyrektor szkoły – mgr Dorota Pilna oraz Jego Magnificencja Rektor AWF prof. AWF dr hab. Dariusz Wieliński. Bezpośrednim koordynatorem współpracy z ramienia naszej Akademii został wykładowca w Zakładzie Przyrodniczych i Kulturowych Podstaw Turystyki i Rekreacji dr Szymon Galas, a zastępcą kierownik tegoż Zakładu – dr Matylda Awedyk.

Trzymamy kciuki za owocną współpracę!