20.05.2024 16:00 - 19:00

Zapraszamy do udziału w wykładzie otwartym dr Simony Pajaujiene pt. „How to live with health and exercise? Relaxation techniques and the impact of breathing on our health and everyday life” („Jak żyć zdrowo i aktywnie? Techniki relaksacyjne i wpływ oddechu na nasze zdrowie i codzienne życie”) oraz na zajęcia praktyczne pt. „Ultimate Body & Mind System – Nirvana Fitness – breathing exercise to music” („ULTIMATE BODY & MIND SYSTEM – NIRVANA Fitness – ćwiczenia oddechowe przy muzyce”). Spotkanie zorganizowane w ramach projektu Akademicki Poznań rozpocznie się już w najbliższy poniedziałek, 20 maja br. o g. 16.00.

Dr Simona Pajaujiene (nauki społeczne, edukacja) jest profesorem nadzwyczajnym na Litewskim Uniwersytecie Sportu, gdzie prowadzi kursy związane z aktywnością fizyczną poprawiającą zdrowie i treningiem osobistym. Jest koordynatorem akademickim kilku modułów studiów. Jej badania koncentrują się na edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, sprawności fizycznej i testach poznawczych, problemach z wizerunkiem ciała w sporcie, kontroli masy ciała oraz ćwiczeniami w ciąży i okresie poporodowym.

Jej doświadczenie w sektorze fitness wynosi około 30 lat. Była członkiem komitetu ds. standardów zawodowych EuropeActive (Bruksela) (2014-2019) i do tej pory uczestniczy w kilku technicznych grupach ekspertów (TEG) zajmujących się tworzeniem standardów europejskich. Jest aktywnym promotorem zdrowego stylu życia, nauki o sporcie poprzez radio, programy telewizyjne, artykuły, wideo. Jest gościnnym mówcą na różnych międzynarodowych wydarzeniach związanych ze sportem, aktywnością rekreacyjną i zdrowiem publicznym, prezenterem branży zdrowia i fitness na Litwie i za granicą.

Uczestniczyła w wielu projektach UE i jest stale zaangażowana w szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje dla specjalistów od ćwiczeń, nauczycieli wychowania fizycznego, fizjoterapeutów, specjalistów zdrowia publicznego. Corocznie organizuje wizyty dydaktyczne na różnych europejskich uniwersytetach.

Dr Pajaujiene jest również współzałożycielką i dyrektorem programowym akredytowanej szkoły szkolenia zawodowego EuropeActive „ActiveTraining”. Jest certyfikowanym zaawansowanym specjalistą ds. zdrowia i ćwiczeń, trenerem personalnym i instruktorem fitness grupowego (EREPS L3-6), ACE International Master Trainer (American Council on Exercise), a także trenerem o szerokiej specjalizacji, który przeszedł wiele ról w branży fitness (ciało i umysł, indoor cycling, TRX, aqua fitness, trening funkcjonalny, zajęcia na świeżym powietrzu itp.). Dodatkowo jest trenerem Flow i specjalistą ds. edukacji Nirvana, a także pionierem i promotorem tej metody na Litwie.

Spotkanie odbędzie się 20 maja o godz. 16.00 w sali 025/026 w Budynku Dydaktycznym AWF, a zajęcia praktyczne o godzinie 17:30 w sali DD7 – taniec. Wykład będzie tłumaczony na język polski.

Organizatorem wydarzenia jest Zakład Nauk o Aktywności Fizycznej i Promocji Zdrowia AWF w Poznaniu we współpracy z Urzędem Miasta Poznania, w projekcie Akademicki Poznań.