Zakład Turystyki Sportowej przy współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Turystyki Sportowej serdecznie zaprasza do udziału i liczy na ciekawą dyskusję z pracownikami oraz studentami AWF, zwłaszcza słuchaczami kierunku Turystyka i Rekreacja na specjalności Menedżer eventów sportowo-rekreacyjnych podczas wykładów, które odbędą się 10 i 17 listopada w AWF.

Wykład pt. Planowanie wielkoformatowych wydarzeń sportowych jako polityk publicznych – dr Julia Jastrząbek

Wykład skupi się na analizie strategii oraz decyzji podejmowanych przez instytucje publiczne w kontekście organizacji i hostingowania dużych imprez sportowych. Omówione zostaną aspekty związane z planowaniem infrastruktury, logistyki, finansowania oraz promocji takich wydarzeń, przy uwzględnieniu ich wpływu na rozwój miasta, kreowanie wizerunku lokalnej społeczności oraz stymulowanie gospodarki. Wykład pozwoli na głębsze zrozumienie roli polityki publicznej w organizacji imprez sportowych o znaczeniu globalnym oraz lokalnym, a także na wskazanie kluczowych wyzwań i możliwości związanych z tego typu inicjatywami.

Wykład pt. Turystyka sportowa w przestrzeni miejskiej Łodzi – dr Bartłomiej Łuć

Podczas wykładu analizowane będzie zjawisko turystyki sportowej w kontekście miejskiej przestrzeni Łodzi, porównując je z turystyką filmową oraz industrialną. Prezentacja skupi się na ilościowym i jakościowym wpływie wydarzeń sportowych oraz infrastruktury sportowej na ruch turystyczny w Łodzi oraz na poprawę percepcji miasta jako atrakcyjnego celu podróży. Przeanalizowane zostaną liczby odwiedzających w kontekście różnych wydarzeń sportowych oraz struktura zagospodarowania przestrzennego, włączając w to obiekty sportowe i ich dostępność dla turystów. Ponadto, zostaną przeanalizowane efekty promocyjne i ekonomiczne generowane przez turystykę sportową w kontekście ogólnej percepcji Łodzi jako atrakcyjnego miejsca do odwiedzenia.

Wykład pt. Wyzwania współczesnych miast sportu. Przemiany, trendy, nowe idee – mgr Adam Omorczyk

Wykład skupi się na kompleksowej analizie ewolucji miast jako centrów aktywności fizycznej i sportowej, uwzględniając równocześnie imperatyw zrównoważonego rozwoju. Podczas prezentacji omówione zostaną najnowsze trendy w urbanistyce i planowaniu przestrzennym, innowacyjne pomysły na rozwijanie infrastruktury sportowej oraz strategie integrowania sportu z życiem społeczności lokalnych. Dodatkowo, prelegent skupi się na kwestiach związanych z promowaniem zdrowego stylu życia, tworzeniem dostępnych przestrzeni rekreacyjnych oraz redukcją negatywnego wpływu na środowisko naturalne.